Award List


Oration

Prof R.K. Panja Memorial Oration

Year Awardee Name
2011 Dr. Pijush Kanti Datta
2012 Dr. Sujit Ranjan Sengupta
2013 Dr. Sanjay Ghosh
2014 Dr. Ashok Kumar Gangopadhyay
2015 Dr. Arijit Coondoo
2017 Dr. A K Bajaj, Lucknow
2018 Dr. Subrata Malakar
2019 Dr. Sandipan Dhar
2021 Dr. Siddhartha Das
2022 Dr. Sumit Sen

Prof. B N Banerjee Memorial Oration

Year Awardee Name
2012 Dr. M Ramam, AIIMS, New Delhi
2013 Dr. H R Jerajani, Mumbai
2014 Dr. Dwijendra Nath Gangopadhyay
2015 Dr. A J Kanwar, Chandigarh
2017 Dr. Rathindra Nath Dutta
2018 Dr. Sunil Dogra, Chandigarh
2019 Dr. A K Jaiswal, Bangalore
2021 Dr. Nandakumar Gopinathan Nair, Bangalore
2022 Dr. K A Seetharam

Prof. A K Dutta Memorial Oration

Year Awardee Name
2011 Dr. Arijit Coondoo
2022 Dr. Deepika Pandhi, New Delhi

Prof. B C Lahiri Memorial Oration

Year Awardee Name
2016 Dr. Anil Abraham, Bangalore
2017 Dr. Debabrata Bandyopadhyay
2018 Dr. V V Pai, Mumbai
2019 Dr. Gautam Banerjee
2022 Dr. Vijay P Zawar, Mumbai

Award

Prof. Salil K Panja Award

Year Awardee Name
2011 Dr. Sanjay Rathi
2012 Dr. Soumya Panda
2013 Dr. Nilendu Sarma
2014 Dr. Partha Mukhopadhyay
2015 Dr. Sudip Kumar Ghosh
2016 Dr. Abhishek De
2017 Dr. Somenath Sarkar
2018 Dr. Kingshuk Chatterjee
2019 Dr. Nilay Kanti Das
2020 Dr. Aarti Sarda
2021 Dr. Joyeeta Chowdhury
2022 Dr. Sudipta Roy

Dr. N B Das Memorial Award

Year Awardee Name
2017 Dr. Somodyuti Chandra
2018 Dr. Prerna Raj Gupta & Romana Ghosh
2019 Dr. Nisha Agrawal
2020 Dr. SK Shahriar Ahmed
2021 Dr. Satarupa Mondal
2022 Dr. Pramit Nandy

Life Time Achievement

Year Awardee Name
2017 Life Time Achievement
2018 Dr. Paritosh Kumar Banerjee
2019 Dr. Manabbrata Majumdar
2020 Dr. Sujit Ranjan Sengupta
2021 Dr. Gobinda Chandra Saha
2022 Dr. Arijit Coondoo

IAISD-CODFI Fellowship Award

Year Awardee Name
2007 Dr. Amit Vij
2008 Dr. K S Priya
2009 Dr. Nilendu Sarma
2010 Dr. Kartik R Shahetal
2011 Dr. Suraj V Davis
2013 Dr. Rajasekhar T S
2014 Dr. Nellee Bisen
2015 Dr. Pooja Bains
2016 Dr. Sudip Kumar Ghosh
2017 Dr. Pragya Ashok Nair
2018 Dr. Farhan Rasool
2019 Dr. Naheed Sajid
2020 Dr. Indrashis Podder
2021 Dr. Abdullah Alajaji